Protocol dagwandeltocht wsv OLAT

Algemeen
OLAT vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:

1. Voor alles geldt: gebruik steeds je gezonde verstand.
2. Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
3. Blijf ook thuis als jij, een huisgenoot of een nauw contact positief op het coronavirus is getest.
4. Ga direct naar huis als je tijdens het evenement last krijgt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,  benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Laat je zo snel mogelijk testen.
5. Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
6. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand.
7. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals regelmatig handen wassen met water en zeep.
8. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
9. Neem zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg.
10.Volg steeds de aanwijzingen op van de OLAT-functionarissen, herkenbaar aan een GEEL hesje.

Voorinschrijven en tijdslots
Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via onze website verplicht. Op deze manier kunnen wij coronaproof werken. Daarnaast werkt OLAT met tijdslots. Je kunt bij voorinschrijving kiezen uit een van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet je uitwijken naar een ander tijdslot c.q. afstand.
Wilt je samen met anderen wandelen, zorg dan dat je allen voor hetzelfde tijdslot boekt.
Heb je niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij je niet te komen. Je mag dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen.
Door het online inschrijven verklaar je dat je dit door OLAT opgestelde PROTOCOL voor de wandeltocht zult naleven.

Parkeren
Volg de aanwijzingen op van aanwezige parkeerwachten en vermijd contact met andere wandelaars. In het geval je te vroeg arriveert voor je tijdslot, wacht dan in de auto (of op een andere rustige plaats) tot 5 minuten voor aanvang van het aan jou toegewezen tijdslot. Houd daarbij 1,5 meter afstand van de overige wandelaars.

Startbureau
Alleen in het aan jou aangewezen tijdslot word je toegelaten tot het startbureau op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.
Uitgangspunten:

1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan jou toegewezen tijdslot naar de startlocatie.
2. Wacht buiten op 1,5 meter afstand in het aangewezen vak totdat je van de OLAT-functionaris toestemming krijgt om de startlocatie te betreden.
3. Was je handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. OLAT stelt hiervoor middelen ter beschikking.
4. Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving en consumptiebon(nen) voor de verzorging op onze wagenrusten. Je dient de bevestiging van je voorinschrijving te printen om deze te laten scannen door onze OLAT-medewerkers.
5. Neem binnen in de startlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
6. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet je handen.
7. Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 15 minuten na aanvang van het aan jou toegewezen tijdslot.
8. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige OLAT-functionaris, herkenbaar aan een GEEL hesje.
OLAT verifieert de gezondheid van de deelnemers.

Onderweg
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot je weer op een breder gedeelte wandelt.
Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als je wordt gepasseerd.

Wagenrusten
In verband met de hygiëne kan OLAT geen brood verstrekken aan de wandelaars. Neem daarom zelf voldoende eten en drinken mee voor onderweg.
Uitgangspunten:

1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
2. Was je handen voordat je bij de wagenrust een bestelling plaatst. OLAT stelt hiervoor de middelen beschikbaar.
3. Tegen inlevering van een consumptiebon ontvangt je 1x koffie, thee, bouillon of soep (soep echter alleen bij de laatste     wagenrust) en 1 voorverpakte koek.
4. Houd bij de wagenrust 1,5 meter afstand van andere wandelaars.
5. Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de wagenrust.
6. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige OLAT-functionaris, herkenbaar aan een GEEL hesje.
7. Indien je wenst te zitten, gebruik dan een van de beperkt aanwezige stoelen en houd 1,5 meter afstand.

Mobiel toilet wagenrust

1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
2. Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. OLAT stelt hiervoor de middelen beschikbaar.
3. Laat het toilet schoon achter voor degene die na je komt.
4. Was je handen voordat je verder gaat met de wandeling. OLAT stelt hiervoor de middelen beschikbaar.
5. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige OLAT-functionaris, herkenbaar aan een GEEL hesje.

Rustcafé

1. Neem binnen in het rustcafé en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet je handen.

Finishlocatie

1. Neem binnen de finishlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet je handen.
3. Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als je daarom gevraagd wordt, zodat ook de wandelaars die na jou komen een consumptie kunnen nuttigen.
4. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige OLAT-functionaris, herkenbaar aan een GEEL hesje.

Sticker en afstempelen wandel-km-boekje

1. Houd 1,5 meter afstand als er een wachtrij is bij de OLAT-tafel.
2. Neem zelf 1 sticker (inbegrepen bij het inschrijfgeld) van de stapel.
3. Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de OLAT vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel.

Noodnummer
OLAT kan je bij een calamiteit vanwege de coronamaatregelen niet komen ophalen. Indien dringend bel dan 112 of anders het noodnummer bovenaan op de routebeschrijving voor overleg. Indien gewenst kan OLAT, op jouw kosten, een taxi laten komen om je terug te brengen naar de finishlocatie. Neem voor dat doel altijd een mondkapje mee.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.
Denk aan de gezondheid van onze wandelaars en vrijwilligers.
Het hangt mede van jouw gedrag af of OLAT en de andere wandelverenigingen wandeltochten mogen blijven organiseren.