OLATNieuws

Ons nieuwsblad, OLATNieuws, verschijnt 11 keer per jaar. Maandelijks ontvangen de leden, 1 per adres, dit thuis. Alle informatie over onze wandelevenementen staan er in vermeld.

Download hiernaast de pdf van deze uitgave of oudere nummers.

OLATNieuws redactie

Vormgeving en eindredactie: Lineke den Boer
Redactie: Lineke den Boer, Lies Wesseling
 en Mariet Ahlers

Fotografie: Noud Wijn en Frans van den Boom

Archivering: Otto Ahlers


Inleveren kopij:
Tot uiterlijk de 15e van de maand.

Redactie: swueintalo.[antispam].@olat.nl
Aanleveren van foto's voor het archief: feihcraotof.[antispam].@olat.nl

 

OLAT Websiteredactie
Websiteredactie: eitcaderetisbew.[antispam].@olat.nl
Coordinatie: Petra Rommers, sremmor.p.[antispam].@olat.nl
Redactie: Petra Rommers, Ankie van Boxtel, Mariet Ahlers

Webmaster kunt u bereiken op: etisbew.[antispam].@olat.nl
Coördinatie website: Otto Ahlers, srelha.o.[antispam].@olat.nl